Nanu

Uma Nanu vom Deichgraf
 
geb 10.08.2015
HD A1
PL frei 
 MLS frei
IGS frei
Lafora Epilepsie frei